"Coaching og trening av mennesker og organisajoner gir verdiskaping og øker medarbeideres lojalitet"

UTVIKLING AV MENNESKER OG ORGANISASJONER:

LEDERCOACHING

Hva kan du oppnå med ledercoaching?

 • Bedre forståelse for change management i en forretningsverden som endrer seg så raskt
 • Øke din selvinnsikt
 • Bli mer bevisst muligheter og valg
 • Lære å utnytte sammenhengen mellom drømmer, visjoner, mål og delmål
 • Bedre selvadministrasjon – som betyr at du får større grad av kontroll i hverdagen
 • Bli dyktigere til å prioritere
 • Leve mer i samsvar med dine verdier
 • Bedre resultater, både på jobb og personlig

Hvordan foregår ledercoaching?

 • Program over 8-14 måneder, minimum 10 jevnlige samtaler à en-to timer, ansikt til ansikt eller telefon/Skype/Zoom
 • Coach ser, lytter, spør, støtter og utfordrer for å skape økt selvinnsikt og handling som fører til varige, ønskede endringer
 • Coach er ansvarlig for prosessen, du som coachee er ansvarlig for dine handlinger og forpliktelser

LEDERTRENING

Hvorfor Ledertrening i grupper eller team?

For å videreutvikle ledere til å stå tryggere, tydeligere og klarere frem sammen og hver for seg:

 • Bli mer inspirerende som leder i tøffe tider med målinger og press
 • Bli bedre på å takle vanskelige situasjoner og konflikter
 • Bedre forstå hvordan vi som ledere snakker i forhold til organisasjonens «sjel», visjon, verdier og mål
 • Kommunisere tydeligere sammen, med «stakeholders» og andre medarbeidere
 • Stå tryggere i rollene og få bedre innsikt i påvirkning, på godt og vondt, i ulike situasjoner
 • Utvikle dere sammen og hver for dere og finne styrke og motivasjon i teamwork
 • Støtte medarbeidere til å finne sin motivasjon for å yte og være på sitt beste.
 • Øke forståelsen for resulterende verdiskaping

Hvordan foregår ledertrening?

 • 5-6 dagssamlinger/workshops over et år, ca 4-6 uker mellom hver
 • Spesialtilpasset innhold i tråd med organisasjonens identitet, visjon, verdier og mål
 • 1:1 coaching samtaler mellom coach og hver deltaker før og mellom hver samling – for å fordype selvinnsikt, påvirkningskraft, egen misjon og læring, og for å følge opp mål

«DERE VIL STÅ TRYGGERE I ROLLENE DERES OG FÅ BEDRE INNSIKT I DERES PÅVIRKING I ULIKE SITUASJONER»

EN-TIL-EN COACHING

Hva kan du oppnå med en-til-en coaching?

Bli tydeligere på hvem du er og hva du vil:

 • Få deg ut av fastlåste mønstre som ikke tjener deg
 • Bli tydeligere rundt og klar for viktige veivalg
 • Fordype din kjennskap til egne kjerneverdier, muligheter og valg
 • Lære å utnytte sammenhengen mellom drømmer, visjoner, mål og delmål
 • Øke din egen selvinnsikt
 • Gå fra selvinnsikt til handling
 • Få større trygghet rundt dine beslutninger

Hvordan foregår en-til-en coaching?

 • Program over 8-14 måneder, minimum 10 Jevnlige samtaler à en-to timer, ansikt til ansikt eller telefon/skype/zoom
 • Coach ser, lytter, spør, støtter og utfordrer for å skape økt selvinnsikt og handling hos deg, noe som fører til varige, ønskede endringer
 • Coach er ansvarlig for prosessen, du som coachee er ansvarlig for dine handlinger og forpliktelser

TEAMUTVIKLING

Hvordan foregår teamutvikling?

 • 3-5 dagssamlinger/workshops over et år, ca 3-6 uker mellom hver
 • Spesialtilpasset innhold i tråd med behovet og organisasjonens identitet, visjon, verdier og mål
 • Eventuelt 1:1 coaching samtaler mellom coach og deltakerne før og mellom hver samling
 • Tilsvarende forløp som for ledertrening men med mer fokus på å styrke og utvikle teamet og team medlemmene
 • Refleksjon, bevisstgjøring, trening og handling relatert til hverdagssituasjoner

«SKAPE SUNNERE OG MER INSPIRERENDE ARBEIDSMILJØ SOM GIR HØYRE VERDISKAPING!»

PRESENTASJONSTRENING

Hvorfor Presentasjonstrening?

For å bli tryggere, tydeligere, mer engasjert og overbevisende i fremleggelsen av budskap:

 • Bevisstgjøring og styrking av din påvirkningskraft
 • Trening på å presentere ut fra dine personlige egenskaper og for å utvikle ditt potensiale
 • Bli bedre på bruk av kroppsspråk og formuleringer for ulike fora og målgrupper, med eller uten visuelle hjelpemidler
 • Deltakerne lærer også å utvikle hverandre ved å lære og trene på å gi og ta imot støtte og konstruktive tilbakemeldinger

Hvordan foregår presentasjonstrening?

 • 2-4 dagssamlinger/workshops over 2-5 måneder
 • Spesialtilpasset innhold i tråd med behov og organisasjonens identitet, visjon, verdier og mål

KICKOFF OG INSPIRASJONS SEMINAR

Trenger dere påfyll eller ny giv?

Skal dere introdusere nye organisasjonsendringer?

Ønsker dere å inspirere til ekstra innsats, starte noe nytt eller feire oppnådde resultater eller mål?

En slik workshop vil engasjere, motivere og bevisstgjøre medarbeiderne på det som er tema og mål med samlingen. Samtidig settes fokuset på hvordan oppnå en god feedback kultur.
Selv på så kort tid, vil deltakerne også bli bedre kjent med hverandre.

ANDRE TYPER SAMLINGER OG WORKSHOPS

Vi arrangerer også andre typer workshops og samlinger spesialtilpasset etter behov.

Ta kontakt for å diskutere muligheter!

Share This