"Det er en stor inspirasjon å få jobbe med Ina. Man tør å være helt ærlig og åpen, og hun hjelper oss å sette lys på alle våre sider og lete frem gullet i hver og en."

KUNDENE SIER BLANT ANNET:

I’ve had the pleasure and privilege of being coached by Ina in an executive coaching program – an exciting, inspiring and challenging journey. I really appreciate how Ina makes us change the way we see ourselves as a whole rather than trying to change the way we are, and helps us understand and unleash “our gold within” instead of finding leadership quick fixes. Ina puts her whole self into the process. She does not limit her coaching role to a scheduled appointment, but becomes a trusted sparring partner who stands on your side whenever you need her. I was not aware that there was a Master’s degree in coaching, but Ina “the Master of Wholeness” certainly deserves it.

Irene Philipps

COO, GC Rieber AS

Ina gjør ein forskjell!
Ho har designa og halde spesialtilpassa leiarprogram, presentasjons- og kommunikasjonstrening for meir enn 30 av våre leiarar. Programma er forankra i Lindås kommune sin visjon og våre verdiar. Leiarane er blitt tryggare, modigare, meir reflekterte og dei er blitt tydlegare og meir truverdige i kommunikasjonen sin. Medarbeidarane seier dei føler seg sett og høyrt av leiarane, og at dei har fått eit betre arbeidsmiljø. Lindås Kommune har samarbeida med Ina sidan 2012. Ina deler raust av sin breie kompetanse og erfaring, og har ein positiv energi som smitter på oss alle. Så dersom de treng ein leiartrenar for å få det beste frem i leiarar og medarbeidarar, er Ina den rette!

Bernt Fjordheim

Einingsleiar Lindås Kommune

«Å jobbe med mål kan være vanskelig. Med Ina ved siden, blir det både spennende og mer engasjerende og vi lærer å støtte og utfordre hverandre til å takle hektiske, uforutsigbare hverdager.»

Oil Installation Manager Seadrill

Team-coaching: Bergen Energi AB i Sverige har använts Ina Schjøtt Brackman individuellt och som team coach. Nästan alla våra säljare har haft en-till-en coaching och alla våra team (Sälj, KAM, Client Service och Spot) har med jämna mellanrum haft team coaching. Effekten av individuell coaching har resulterat i högre försäljning, bättre trivsel, större självinsikt och en stabil arbetstakt. Team Coaching har bidragit till bättre samarbete, öppnare kommunikationer, bättre feedback-kultur och större rum för utveckling och tillväxt. Vår tillväxt har tilltagit de senaste 5 åren, och vi skall fortsätta att växa tillsammans med våra medarbetare! Vi tror att coaching är viktigt för att upprätthålla och vidareutveckla detta.

En-til-en coaching: För mig personligen har min kommunikation förbättrats! Coaching har hjälpt mig att förbättra min feedback till mina medarbetare, speciellt så har jag blivit mycket bättre på att ge negativ feedback som i många fall är nödvändig men som jag upplevt som svår att ge. Jag har också utvecklat min förmåga att “lyssna av” prospects, kunder och kollegor bättre, och min avslutsfrekvens hos kunden har blivit högre. Sammantaget så har det varit mycket utvecklande både individuellt och i team perspektiv och jag är övertygad om att det har bidragit till att vi blivit väsentligt effektivare och att vi tjänat stora pengar på detta.

Jonas Almquist

Verkställande Direktör, Bergen Energi AB

Coaching with Ina helped me to increase my leadership skills and my level of visibility as well as stepping out of my comfort zones, especially during my field trip to Kenya. An important aspect of the learning was to trust my personal skills and step outside as a leader and look at the situation with a different view to come to the best solution.

Soenke Kahl

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson

Takk for nok ein flott dag. Eg er så utruleg glad for at eg er ein del av dette leiarprogrammet. Prosessane, læringa og utviklinga som du legg til rette for betyr svært mykje for meg som leiar men også elles i livet. Eg kjenner eg vert sterkare og modigare i møte med andre samtidig som eg også kan vise sårbarhet. Eg vert bare så engasjert og inspirert til å jobbe vidare med meg sjølv og leiarrolla.

Du har ein fagleg styrke som er heilt unik og som kjem tydeleg til uttrykk. Du er nærverande, inspirerande, leiken og tydeleg –  og du utfordrar, viser tillit og anerkjenner oss.

Merete Evjen Møster

Avdelingsleier Lindås Kommune

KAM teamet består av ca. 20 kompetente personer som ikke er redde for å stå frem.  Likevel er det en sterk opplevelse når coachen flytter grenser og klarer å tydelig få frem det positive og sterke i den enkelte, også i de mindre ekstroverte. Hun evner å binde dette mot styrking av våre kunderelasjoner – dvs vårt teams core business. I tillegg styrkes relasjonen blant teammedlemmene. Når vi samles så sjelden, fordi vi er spredd over ulike land, er workshops med Ina med på å skape noe spesielt i teamet. Det er utfordrende å integrere flere nye medarbeidere, og her er team-coaching viktig. Det gjør  at vi får større tillit til hverandre, vi blir bedre kjent, åpner opp kommunikasjonen slik at vi får større trygghet. Derfra kan vi utvikle visjoner, mål og oppgaver. Det at vi kommer mye bedre i kontakt med hverandre, er basisen for godt samarbeid.

Individuell coaching har gitt meg nyttig innsikt og kompetanse om lederskap og måter å behandle mennesker på. Det hjelper meg å fokusere, ta utfordringene i rett rekkefølge, samt stoppe opp og se det store bildet. Coaching hjelper meg å finne svarene selv, jeg blir mer effektiv og bruker mindre tid på unødige bekymringer.

Anne-Merete Ask

Leder International Key Account Managers, Bergen Energi AS

To whom it may concern:

We hereby confirm that Ina S. Brackman has been a leadership coach for our clients offshore. From 2010

– 2012 she has been staying and working on six different oil platforms in the North and Barents Sea and she has coached 145 leaders for all together 610 hours.
Her hard work, dedication and desire to instill long term positive change, in the leaders she coached, were remarkable. I would highly recommend her for coaching the front line supervisor up to and including the executive level.

If you have any questions, please feel free to call or contact me at:
The REACH Group 16420 Park Ten Place Suite 500 Houston, Texas 77084 U.S.A. KCallen@thereachgroup. com +1 337 739 8312

Respectfully, Kris S. Callen Senior Vice President

Safety and Leadership, The REACH Group

TA KONTAKT FOR ANDRE REFERANSER PÅ PROSJEKTER SOM ER RELEVANTE FOR DERES BEHOV.

Share This