"... coaching hjelper meg å fokusere..."

VI JOBBER CO-ACTIVT:

VÅRE SAMLINGER ER CO-ACTIVE

Det vil si at alle deltakere bidrar, er aktive og engasjerte. Tonen er lett og motiverende og vi opparbeider en trygghet og energi i hver gruppe som er helt spesiell og inspirerende. Samtidig våger vi å utfordre og stille tøffe spørsmål som bevisstgjør, skaper ny læring og motiverer til handling. Vi tilrettelegger for at lederne selv ser viktigheten av å ta ansvar for egen læring og utvikling og at de starter med seg selv før de kan lede andre. Fremfor å bare lytte til teori, gjør vi oppgaver slik at alle får trent mye. Alle er likeverdige, uavhengig av utdannelse, erfaring, stilling eller tittel.

«Du har ein fagleg styrke som er heilt unik og som kjem tydeleg til uttrykk. Du er nærverande, inspirerande, leiken og tydeleg –  og du utfordrar, viser tillit og anerkjenner oss.»

Merete Evjen Møster

Avdelingsleiar, Lindås Kommune

STYRK FIRMAIDENTITET OG KULTUR

Ledercoaching, ledertreningsprogrammer og teamsamlinger er tilpasset selkskapets filosofi og forankres i selskapets visjon og verdier. Vi utvikler stolte fremtidsledere som «eier» virksomhetens filosofi. De trenes i å stå trygt i seg selv i endringstider og til å bli gode rollemodeller. Slik styrkes firma-identiteten og kulturen, og alle er drivere mot felles mål og langsiktige ambisjoner.

Share This