INA SCHJØTT BRACKMAN

Verdiskaping ved å videreutvikle mennesker og organisasjoner

Coaching, ledertrening og teamutvikling

En-til-en coaching gjør deg tydeligere og tryggere i roller og relasjoner. Du blir mer bevisst og øker din selvinnsikt, påvirknings- og handlekraft og du styrker dine lederegenskaper. 

Ledertrening videreutvikler dere som ledere til å stå tydeligere og tryggere frem, både hver for dere og sammen, i krevende, komplekse, digitale endringstider. Forankret i virksomhetens filosofi og verdier trenes dere til å bli aktive rollemodeller for godt medarbeiderskap og ansvarlighet.

Teamutvikling får det beste frem i hver og en, bedrer kommunikasjonen og styrker samspillet. Deres engasjement, glød, åpenhet og mot utfordres og støttes. Vi jobber aktivt og praktisk med erfaringsbasert læring.

Presentasjonstrening gjør dere tydeligere og mer autentiske i fremføring av budskap og ideer. Samtidig blir dere i gruppen mye bedre kjent, og erfarer og lærer gevinstene fra en stimulerende feedback kultur. 

Jeg brenner for å videreutvikle morgendagens arbeidsplasser i tråd med bedriftens eller organisasjonens visjon og verdier. Medarbeiderne skal virke og stråle, bruke av sitt beste, og ta aktivt del i utviklingen. For å få dette til, må vi trene helhjertet for å bli bedre i kommunikasjon, selvadministrasjon, samhandling og ansvarlighet.

Vi må bruke mer av vårt potensiale!

Kontakt Ina Schjøtt Brackman

INA SCHJØTT BRACKMAN er en engasjert coach med LANG ERFARING:

Kjent for å engasjere, motivere og skape et trygt miljø for læring, trening og utvikling. Lytter, utfordrer og støtter på en direkte og uformell måte med fokus på målsetning og resultat.

  • «Master Certified Coach», MCC (fra ICF, Internasjonal Coach Federation – Bransjeorganisasjon for profesjonelle coacher). MCC er den høyeste graden innen profesjonell coaching, kun 5 MCC coacher i Norge, 800 i verden.
  • Har jobbet med coaching, lederutvikling og teambygging i Norge, Europa, Midtøsten, Afrika samt Offshore i Nordsjøen og Barentshavet siden 2002.
  • Coacher og driver lederutvikling med norske og internasjonale kunder som blant andre G.C. Rieber AS, Multiconsult AS, Lindås Kommune, Ford Motor Company og Nestlé.
  • Coacher ledere en til en og i team og kjører ledertreningsprogram samt presentasjonstrening på norsk, engelsk og fransk, og er flytende i tysk.
  • Har også 20 års erfaring fra  næringslivet som salgssjef, selger og forretningsutvikler.

“Med teamutvikling står vi sterkere som team og ser at hver enkeltes bidrag er med å skape et godt resultat, både for teamet og individuelt. Vi blir utfordret og støttet og blir mer åpne for hverandre.

Wencke Enge, Nestlé Purina Norge A/S